Menu Close

 

เงื่อนไขการจัดส่ง

ค่าขนส่ง จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ไม่มีขั้นต่ำ
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
• บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
• บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 9:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
• เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง E-mail

ช่องทางการจัดส่งสินค้า
• ส่ง SCG Express โดย SCG YAMATO EXPRESS Co.,Ltd ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการ SCG Express ปลายทาง ค่าจัดส่งสินค้าทาง SCG Express เป็นดังตาราง

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
• เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว SCG YAMATO EXPRESS Co.,Ltd จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
• ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง SCG Express รับภาระชดเชยไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจาก SCG YAMATO EXPRESS Co.,Ltd แล้ว
• ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

 

 

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องของข้อมูลและการรับประกันสินค้า
โปรดสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ กรอกข้อมูลตามจริงให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็ว
ในการส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สั่งซื้อทาง Line >> Add Line ID: @2010megastore