Menu Close

KRUKER เครื่องมือช่าง คีมชุด คีมช่าง คีมหนีบ / คีม MINI / คีมปากแหลม / คีมปากตัด / คีมปากนกแก้ว / คีมปากเฉียง / คีมล็อค ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี มีร่องฟันบริเวณปากคีมเพื่อช่วยจับงานไม่ให้ลื่น

149.00฿259.00฿

ล้างค่า

KRUKER คีม MINI ปากแหลม
– คีมปากแหลม ขนาดเล็ก
– คีมปากแหลม คุณภาพดี วัสดุผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ให้การยึด จับ และตัดชิ้นงานได้ง่าย
– ด้ามจับออกแบบให้กระชับ จับไม่ลื่นมือ
– ใช้สำหรับหนีบ จับ หรือตัดชิ้นงาน ใช้ตัดโลหะแผ่นบางๆ ลวดทองแดง ลวดแม็ก หัวตะปู หรือวัตถุที่มีขนาดเล็กต่างๆ อาทิเช่น งานตกปลา งานไฟฟ้า งาน สร้างเครื่องประดับ งานจักรยาน งานประดิษฐ์ งานในห้องแลป เป็นต้น
– เหมาะสำหรับงานในที่แคบ ๆ

KRUKER คีม MINI ปากตัด
– คีมปากตัด ขนาดเล็ก
– คีมปากตัด คุณภาพดี วัสดุผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ให้การยึด จับ และตัดชิ้นงานได้ง่าย
– ด้ามจับออกแบบให้กระชับ จับไม่ลื่นมือ
– ใช้สำหรับหนีบ จับ หรือตัดชิ้นงาน ใช้ตัดโลหะแผ่นบางๆ ลวดทองแดง ลวดแม็ก หัวตะปู หรือวัตถุที่มีขนาดเล็กต่างๆ
– เหมาะสำหรับงานในที่แคบ ๆ

KRUKER คีม MINI ปากนกแก้ว
– คีมปากนกแก้ว ขนาดเล็ก
– คีมปากนกแก้ว คุณภาพดี วัสดุผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ให้การยึด จับ และตัดชิ้นงานได้ง่าย
– ด้ามจับออกแบบให้กระชับ จับไม่ลื่นมือ
– ใช้สำหรับหนีบ จับ หรือตัดชิ้นงาน ใช้บิด หมุนชิ้นงาน สามารถตัดเส้นลวดต่าง ๆ หรือลวดทองแดง หรือวัตถุที่มีขนาดเล็กต่างๆ
– เหมาะสำหรับงานในที่แคบ ๆ

KRUKER คีมปากเฉียง 6 นิ้ว / KRUKER คีมปากตัด 6 นิ้ว / KRUKER คีมปากแหลม 6 นิ้ว
– คีมปากเฉียง 6 นิ้ว ใช้ตัดสายไฟ ยึด ตัด จับชิ้นงาน / คีมปากตัด 6 นิ้ว ใช้จับ ดึง พับ บีบจับชิ้นงาน มีร่องฟันบริเวณปากคีมเพื่อช่วยจับงานไม่ให้ลื่น / คีมปากแหลม 6 นิ้ว ใช้ตัด ดึง พับ บีบจับชิ้นงาน เหมาะสำหรับตัดเส้นลวดในงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือโลหะ
– คุณภาพดี ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี
– ด้ามจับหุ้มยางเพิ่มความกระชับและสบายมือ

KRUKER คีมใช้ 3 อย่าง 8 นิ้ว
– คีมอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับใช้งานได้อเนกประสงค์ เช่น งานช่างไฟฟ้า งานก่อสร้าง งานอื่นๆ
– ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียมที่มีคุณภาพดี ปากคีมชุบแข็ง ใช้งานได้ยาวนาน
– คีมใช้งาน 3 อย่างสำหรับ จับ/ตัด/บิด เหมาะสำหรับใช้จับบิด ขัน ชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันได้เป็นอย่างดี เช่น แผ่นเหล็ก ลวดเหล็ก น็อต เป็นต้น
– ใช้เป็นกรรไกรสำหรับตัดโลหะแผ่นหรือเส้นลวดได้ เช่น แผ่นสังกระสี แผ่นทองแดง สายไฟ
– ด้ามจับออกแบบให้กระชับ จับไม่ลื่นมือ

KRUKER คีมล็อค 5 นิ้ว / KRUKER คีมล็อค 10 นิ้ว
KRUKER คีมล็อค 5 นิ้ว ใช้สำหรับบีบ หนีบ จับ หรือล็อกชิ้นงาน / KRUKER คีมล็อค 10 นิ้ว ใช้สำหรับจับชิ้นงานให้แน่น เพื่อดึง ขัน และคลาย ปากคีมแข็งจับชิ้นงานแน่นไม่ดีดหลุด
– คุณภาพดี วัสดุผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
– ด้ามจับออกแบบให้การจับกระชับ ใช้งานถนัดมือ

สินค้า

คีม MINI ปากแหลม, คีม MINI ปากตัด, คีม MINI ปากนกแก้ว, คีมปากเฉียง 6 นิ้ว, คีมปากตัด 6 นิ้ว, คีมปากแหลม 6 นิ้ว, คีมใช้ 3 อย่าง 8 นิ้ว, คีมล็อค 5 นิ้ว, คีมล็อค 10 นิ้ว